Yayın Politikası

 1. İçeriklerde hiç kimse; ırkı, cinsiyeti, sosyal düzeyi ve inançları nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. 
 2. Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da incitici yayın yapılamaz.
 3. Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan ve iftira niteliği taşıyan ifadelere yer verilemez. 
 4. Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları, içerik editörlerinin yayın politikası açısından uygun bulmadığı ve dolayısı ile yayınlamadığı oluşturulmuş içeriklerinin yayınlanmamasını peşinen kabul ederler.
 5. Kişilerin özel yaşamı, kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz.        
 6. Netrojen’de yayınlanacak içerikler soruşturulmaksızın ve doğrulanmaksızın yayınlanamaz. Aksi durumda yayıncılık sorumluluğunun gerektirdiği yasal ve etik eylemler gerçekleştirilir.       
 7. Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayınlanamaz.
 8. Başka yayın organlarının yaptığı yayınlar Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları tarafından kendisininmiş gibi yayınlanamaz.         
 9. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez.        
 10. Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları, kaynaklarının gizliliğini korur. Kaynağın kamuoyunu kişisel, siyasal, ekonomik vb. nedenlerle yanıltmayı amaçladığı haller bunun dışındadır.        
 11. Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları, taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla içerik üretmekten sakınır.        
 12. Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları şiddet ve zorbalığı özendirici yayın yapmaktan kaçınır.   
 13. Yayın tarihi için konan zaman kaydına saygı gösterilir. Hiçbir yazar Netrojen içerik editörlerinin yayın politikası bağlamındaki kararlarına itiraz etmez.       
 14. Netrojen yayın politikası gereği, Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları, yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı duyarlar.
 15. Netrojen, Netrojen yazarları ve içerik oluşturucuları Türkiye Cumhuriyeti’nin yayınları düzenleyen tüm yasa ve yönetmeliklerine saygı duyar, bu kararların gerektirdiği sorumlulukları yerine getirirler.