Roma İmparatorluğu Türk müdür? Sorusunun Cevabı Bu İçerikte

3 dakikada okuyabilirsiniz


Medeniyet’in beşiği, çoğu yeniliğin özellikle teknolojinin gelişmesinde öncülük yapan Türkler’in, binlerce yıl önce batan Mu kıtasından geldiklerini bunun sonucunda Asya ve Amerika kültürünü oluşturdukları yönünde bilgiler vardı. Şimdi ise M.Ö. 6.yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş olan ve Roma İmparatorluğu’nun kurucuları arasında gösterilen, “ETRÜSK” halkının yapılan derin ve titiz çalışmaların sonucunda “TÜRK” olduğuna dair bilgiler gün yüzüne çıkmıştı.

Etrüskler, İtalya’nın Tiber ile Arno nehirleri arasında yer alan Etruria Bölgesi’nde yaşamış ve M.Ö. 6.yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bir halk olup, Antik Romalılar tarafından “Etrusci” veya “Tusci” adlarıyla tanımlanırken, Yunanlılar “Tyrrhen”, “Tyrsen” diye tanımlanmıştır.

Roma tarihinde gizemi sır gibi süren halklardan biri, Etrüskler’dir. Etrüskler’in yaşadığı ve Etruria adı verilen bölge Orta İtalya’da bir yerdi. Etrüskler hakkında birçok varsayım mevcuttur.

Birincisi İtalya kökenli ve Villenova kültürünün devamı olduklarıdır. Savunucusu ise Etrüsk kültürünün erken dönemleri ile Villenova kültürünün son dönemleri arasındaki benzerliğe dikkat çekiyor olması.

Etrüskler hakkında bir diğer tez de “TÜRK” oldukları yolundadır. Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih tezi doğrultusunda, Etrüsklerin’de Etiler ve Sümerler gibi Türk kökenli olduklarına inanılmıştır. Delil olarak ise; Latin dilinde etimolojisi açıklanamayan birçok sözcük Türkçe’den geliyor olmasıdır.

NOT: Tyyrhen sözcüğü Yunanca’da Turrhnoi şeklinde yazılıyor olması ve “H”harfinin “A” sesi olarak kullanıldığını düşünürsek “TURAN” adı ile ilişkilendirilebilir.

Yunan tarihçi Herodot’a göre Etrüskler Lidya’dan İtalya’ya göç etmişlerdir, bunun yanı sıra pek çok tarihçi de Etrüskler ile doğu uygarlıklarının adetleri arasında bağ kurmaktadırlar. Bundan dolayı Etrüskler’in kökeninin Doğu uygarlıklarına dayandığını savunurlar.

“Etrüskler’in ve Türkler’in Benzerliği”

M.Ö. 6.yüzyıl’da yaşamış Etrüskler’e ait 80 iskeletten alınan DNA örnekleri çok titiz ve derin bir çalışma ile günümüzde yaşayan çeşitli milletlere ait DNA’lar ile karşılaştırılmış ve sonuç olarak, Etrüskler’in genetiğinin en çok bugünkü Anadolu Türkleri’ne yakınlık gösterdiği ortaya çıkmıştır.

Etrüskler’de devlet, Kuzey-Orta-Güney olarak üçe ayrılmış ve her biri de 12 boya bölünmüştür. Bu bölünme, Türkler’in Sağ-Merkez-Sol sistemiyle aynı olduğu gibi her kolun da 12 boya ayrılması ile aynıdır. Latinler’in kullandığı “Vox pohuli, vox Dei” ifadesi Etrüsk kökenlidir ve bugün Türkiye’de “Halkın sesi, Hakk’ın sesidir” ifadesiyle dillerde dolaşır.

“Kayıp Kıta Mu ve Mustafa Kemal Atatürk” başlıklı içeriğimizi okuyabilirsiniz..

Yapılan araştırmalar, DNA karşılaştırmaları ve birçok tarihçinin tezine göre Etrüskler’in, Doğu’dan göçtüklerini ve Türk kökenli olduklarını destekliyor.

 

Paylaş:

Yorum Yap

Sizin tepkiniz nedir?

Komik Komik
1
Komik
Muhteşem Muhteşem
5
Muhteşem
Acıklı Acıklı
0
Acıklı
Kızgın Kızgın
0
Kızgın
Korkunç Korkunç
0
Korkunç
Şoke Şoke
3
Şoke