Ashtanga Yoga Nedir? Ashtanga Yoganın 8 Basamağı

6 dakikada okuyabilirsiniz


Ashtanga Yoga Nedir?
Ashtanga Yoga Nedir?

Ashtanga Yoga Nedir? Ashtanga Yoganın 8 Basamağı

Ashtanga Yoga Nedir? Ashtanga Yoganın 8 Basamağı: Yoga, ülkemizde son yıllarda popüler ve görünür olmuştur. Bu disipline yönelen insanların yogaya karşı farklı bir bakışı, herkesin birbirinden farklı beklentileri var. Çoğu insan yoga asanalarını (yoga duruşlarını) vücut egzersizleri olarak görmekte. Yoganın sadece asanalardan ibaret olmadığını yogaya başlangıç sürecinde anlıyorsunuz. Yoga bir egzersizler bütününden çok, bir felsefe ve birçok yoginiye göre bilimdir.

Yoga, kelime anlamıyla bağlama, katılma, dikkatini yöneltme, kullanma ve uygulama anlamına gelip Sanskritçedeki ‘’Yuj’’ kökünden türemiştir. Aynı zamanda birleşme, bir olma, birlik olma anlamına gelir. Yoga, başkaları ile bir olma, birlik olma halinden çok; insanın kendi içinde bir ve birlik olmasını, nefesle, bedeni içinde barındırdığı ruh ve zihin ile bir olabilmesini ifade eder. Bu bağlanma haliyle insan, kendi kendini asanalar ve nefesle keşfetmeye çıkar ve yavaş yavaş ortaya çıkan değişimle kendini hiç hesapta olmayan bir yerde bulur. Yogayla ilk tanışanların düşündüğünün aksine yoga sadece duruşlardan ve nefesten ibaret değildir. Yoga felsefesinde derinleşmek ve ilerlemek isteyenler 8 basamağı öğrenmek için çaba harcarlar. Ashtanga Yoga basamakları şu şekildedir:

Yama ve niyamalar yoginin duygularını kontrol altında tutarak diğer insanlarla uyum içinde yaşamasını sağlar. Asanalar bedeni sağlıklı ve güçlü kılar. İlk üç aşama dış arayışlardır. Sonraki iki aşama, pranayama ve prathayara kişinin nefesini düzenlemesini ve zihniyle beraber duyularını kontrol etmesini sağlar. Bunlar içsel arayışlardır. Sonraki üç basamak, dharana, dyhana ve samadhi yoginin ruhunu arayışıdır. Yoga yolunda ilerleyen kişiye Sadhaka (arayan) denir. “Yoga nedir“, “Yoga nasıl yapılır“, “Yoga hareketleri nelerdir”, “Yoga basamakları ne şekildedir”, “Yoga türleri hangileridir” diye merak edenler ve ashtanga yoga başlangıç sürecini öğrenmek isteyenler için 8 basamağı sizler için ele aldık. İşte “Ashtanga Yoga Nedir” sorusunun 8 maddede yanıtı: 

1. Yama

Ashtanga Yoga Nedir

Ashtanga Yoga Nedir diyenler için, yoganın sekiz basamağının ilkinin yama olduğunu söylemeliyiz. Yama, evrensel ve etik kurallar bütününü kapsar. Zamanın çok ötesinden gelen ve tüm kutsal kitaplarda anlatılan on emirle birebir örtüşen, beş yama büyük emirler olarak nitelendirilir. Bu emirler toplumlar ve tek başına insanlar için ahlak kurallarıdır, uyulmadığında toplumsal ve bireysel yozlaşma ve toplumsal karışıklıklar evrenin düzenini tehdit eder. Toplumsal hayatın dirliğini, düzenliliğini ve devamlılığını sağlayan beş yama şu şekildedir:

 1. Ahimsa (Şiddetsizlik)
 2. Satya (Dürüstlük, gerçek)
 3. Asteya (Kimsenin malını ve fikrini çalmama)
 4. Brahmacharya (Kendini tutma, arzularına ve isteklerine engel olabilme)
 5. Aparigraha (İstiflememe, biriktirmeme, gerçekten ihtiyacın olmayan şeyleri almama)

2. Niyamalar 

Ashtanga Yoga Nedir

Niyamalar, kişinin kendi hayatına uyarlanan kurallarken, yamalar bunların evrensel uygulamalarıdır. Niyamalar kişiselken, yamalar toplumu ilgilendirir. Niyamalar da kendi içinde beşe ayrılır.

 1. Sauka (Saflık, temizlik. Yıkanmak iyi bir alışkanlık olarak bedenin dışını temizlerken, asana ve pranayama içini temizler.)
 2. Santosa (Memnuniyet, mutlu olmayan bir zihin konsantre olamaz.)
 3. Tapas (Arınma, öz disiplin. İnsanın kendini geliştirmesi ve ilerleyebilmesi, tapas pratiği olarak adlandırılır.)
 4. Svadhyaya (Kendi çalışmaların ve eğitim. Eğitim, insanın iyi yanlarını ortaya çıkarabilmesidir.)
 5. Isvara Pranidhana (Kişinin kendini Yaratıcısına adamasıdır. İnançlı insan umutsuz olamaz.)

“Sadeliğin ve Sakinliğin Felsefesi: Minimalizm” Adlı İçeriği Okumak İçin TIKLAYIN…

3. Asanalar

Ashtanga Yoga Nedir

Yoganın üçüncü basamağı asanalar ya da diğer deyişle duruşlardır. Asana; bedene sağlık, denge ve güç kazandırır. Diğer fiziksel disiplinlerin aksine bu duruşları yapmak insana herhangi bir maliyet getirmez, üzerinizdeki rahat bir kıyafetle istediğiniz her yerde asanaları uygulayabilirsiniz. Yoga asanaları bedendeki her bir kası ve salgı bezini çalıştırır. Yüzyıllardır uygulanmakta olan bu duruşlar zaman içinde insanın duruşunu düzeltir ve bedensel ağrılarını iyileştirir. Asanaları uygulayan yogi, duruşlara ve nefese odaklanırken, dış dünyadan uzaklaşır zihnini ve aynı zamanda ruhunu dinlendirir. Asanaların amacı bedenimizin kaslanmasını sağlamak değil güçlü ve esnek bir fiziğe sahip olmaktır. Asanaları uygulayan insanların sabırlı ve disiplinli olmaları gerekir. Ashtanga Yoga Nedir şeklindeki araştırmanızda, asanalar oldukça önemli bir aşamadır.

4. Pranayama 

Ashtanga Yoga Nedir

Prana kökünden gelen pranayama kelimesi, aynı yoga kelimesi gibi çok geniş bir alanı kapsar: Nefes, solunum, enerji, güç, nefes çalışmaları anlamına gelmektedir. Yogiler yaşamlarını günlerle değil aldıkları nefeslerle ölçerler. Nefeslerini ağır ve ritmik olarak uygular, solunum ve sinir sistemini düzenlerler. Bu şekilde nefes alıp, verebilmeyi öğrenmek uzun bir zaman ve sabırla pratik yapmayı gerektirir. Bu yüzden pranayama nefesin kontrolünü ifade eder. Kontrol nefesin tüm işlevleri kapsamaktadır.

 1. Nefes alma
 2. Nefes verme
 3. Nefesi tutma

On yedinci yüzyıl mistiği Kariba Ekken şöyle demiştir. ‘’Sakin bir ruh istiyorsanız önce nefesi düzenleyin; çünkü o kontrol edildiğinde kalp huzura kavuşur. Ancak nefes kesintili ise kalp sıkıntı içine girer. Bu sebeple başka bir şeye kalkışmadan önce nefesinizi düzenlerseniz ruh haliniz yumuşar, ruhunuz sakinleşir.’’ Yoganın asıl amacı bedeni değil, zihni kontrol etmektir, bu yüzden yoga pratiği yapan kişi ilk olarak nefese hâkim olmayı ve nefes çalışmalarını öğrenir.

“Sıkıcı Hayatınızdan Başarı Öyküsü Yaratmanın 7 Yolu” Adlı İçeriği Okumak İçin TIKLAYIN…

5. Pratyahara  

Ashtanga Yoga Nedir

“Ashtanga Yoga Nedir, Yoganın Basamakları hangileridir” şeklindeki sorularımıza cevap olabilecek beşinci basamağa geldik. Kişi zihnini ve duygularını kontrol etmeyi öğrenemezse kaybolur. Zaman içinde yaptığı pratiklerle yogiler nefeslerini kontrol altına almayı öğrenirse, gereksiz hırsların ve faydasız arzuların peşinden koşmaktansa içine döner ve kendisini kontrol eden isteklerinden özgürleşir. Zihin bu isteklerinin peşinden gitmekte ısrarcı olursa onların mahkûmu olur. Kişi isteklerinden vazgeçmeyi öğrendiğinde özgür bir insan haline gelir. İsteklerinden ve endişelerinden sıyrılan zihin sakinleşir ve saflaşır. Başka insanların hoş olduğu için peşinden gittiği istekler ve arzular, yogiler için önemsizdir, onlar iyi olana yönelmeyi ve doğru yolda kalmayı kendilerine ilke edinmişlerdir. Yoga yolunda disiplinle ilerleyenler zaman içinde pratiklerini yaparken kalabalıklar içinde yalnız oldukları hissiyle çalışmalarını sürdürürler. Bu basamak kişiye kaosun içinde bile sakin kalabilmeyi öğretir.

6. Dharana

Ashtanga Yoga Nedir

İnsan zihni, dış dünyadan, kendi düşüncelerinden etkilenen, yargılayan ve eşleştiren bir makinedir. Yoganın altıncı basamağı olan dharana kelime anlamıyla konsantrasyon demektir ve odaklanmayı başaramayan, oradan oraya atlayan bir zihinle başarıya ulaşılamaz. Aslında zihin düşünmemiz için vardır, bizim zihnimizi en iyi şekilde kullanmayı başarabilmemiz için onu nasıl kullanmamız gerektiğini, hangi dinamiklerin onu yoldan çıkardığını öğrenmemiz gerekir. Son üç yamadan biri olan dharana insanın ruhunu aradığı basamakların ilki ve diğerlerine doğru ilerleyebilmenin temelidir. Odaklanıp kendi içine dönebilen, zihnini sakinleştirmeyi başarabilen insanlar, kendi ruhuna doğru çıktığı yolculukta emin adımlarla ilerler. İnsan, doğası gereği sabırsız ve heyecanlı bir varlıktır, odaklanmayla beraber sakinleşmeyi öğrenir, zihnini ve ruhunu özgür kılar.

“İş Yoğunluğundan ve Kalabalık Şehirden Bunalanlar İçin Stresi Azaltacak 10 İpucu” Adlı İçeriği Okumak İçin TIKLAYIN…

7. Dhyana

Ashtanga Yoga Nedir

 

“Ashtanga Yoga Nedir” diye baktığımızda, yedinci basamakta dhayana adı verilen ve kesintisiz konsantrasyon sonucu varılan meditasyon hali olarak tanımlayabileceğimiz basamağı görürüz. Yoga hakkında pek bir fikri olmayan insanların hafızasındaki tek görsel, bağdaş kurmuş oturan bir yogidir. Dhyana seviyesine erişebilmek için herkesin farklı bir süresi vardır. İşin sırrı zihnini dışarıdaki gereksiz düşüncelere ne kadar çabuk kapattığın, kendini ve duygularını dışarıdaki uyaranlardan ne kadar çabuk soyutlayabildiğinle ilgilidir. Dhyana, ruhunu arayan yoginin en önemli basamağıdır. Yoginin zihni meditasyonla aydınlanır, saf gerçeği ve yüreğindeki ışığı görür. Aynı zamanda başkalarına da rehber ve ışık olur. Sağlık, sağlamlık, isteklerden özgürleşmiş olmak, gülümsemeyi öğrenmiş bir yüz ve sevmeyi öğrenmiş bir kalp, yoga yolunda ilerleme kaydedildiğinin en önemli işaretidir.

8. Samadhi

Ashtanga Yoga Nedir

Arayan(sadhaka), arayışının sonucunda Samadhi’ye (aydınlanmaya) ulaşır. Ruhu ile bütün olmuş, kendinin en saf halini görmüş ve kendini gereksiz dünyevi ihtiyaçlardan arındırmayı başarmıştır. Arayan artık huzurludur, Yaratıcısı’na içinden geldiğince ibadet eder. Bu aydınlanma halinde arayan, “ben” ya da “benim olma” hislerinden kurtulur. Yogi gerçek yogaya ulaşmıştır, sadece bilincin ve gerçekliğin tarifsiz mutluluğuna erişmiştir. Yogi için sadece derin bir huzur vardır.

Paylaş:

Yorum Yap

Sizin tepkiniz nedir?

Komik Komik
1
Komik
Muhteşem Muhteşem
2
Muhteşem
Acıklı Acıklı
0
Acıklı
Kızgın Kızgın
1
Kızgın
Korkunç Korkunç
1
Korkunç
Şoke Şoke
0
Şoke
Sibel Baydar
1968 yilinda Istanbul'da doğdum. İsletme Fakültesi mezunuyum. Evli ve üç erkek çocuk annesiyim sekiz yıldır KKTC yaşıyorum. Denemelerden olusan ilk kitabım Tüm Olumsuzluklara İnat Kasım-2016 Gece kitaplığindan çıktı. Vinyasa, hamile ve yin yoga egitmeniyim. 4 yıldır GAÜ Dans Okulunda Yoga eğitmenliği yapıyorum. 2 yıldır, turkcell dergiliktede yayınlanmaya başlayan yoga dergisinde her hafta yazıyorum. 2 yıldir YDÜ.SBF. Fizyoterafi bölümünde Yoga derslerine araştırma görevlisi olarak giriyorum.